Почистването на подпокривно пространство е много важно в битката срещу хлебарките. Услугата включва: Почистване на подпокривното пространство от курешки, живи гълъби и трупове на гълъби; Затваряне на отворите през които влизат гълъбите с мрежи; Обработване на пространството с много ефективен препарат против насекоми.

До 9 етажа

260 лв.

 • Реакция до 24 часа
 • Безплатен оглед
 • Инструктаж
 • Гаранция на мрежите – 5 години

До 14 етажа

Договаряне

 • Реакция до 24 часа
 • Безплатен оглед
 • Инструктаж
 • Гаранция на мрежите – 5 години

Над 14 етажа

Договаряне

 • Реакция до 24 часа
 • Безплатен оглед
 • Инструктаж
 • Гаранция на мрежите – 5 години
Поръчай почистване

Почистване на общи части на мазета, както и частни мазета.

След оглед

По договаряне.

 • Реакция до 48 часа
 • Безплатен оглед
 • Извозване на отпадъците до регламентирано сметище
 • Гаранция на мрежите – 5 години

 

Поръчай почистване
Можем да Ви отървен от отпадъците след ремонт, както от Вашето жилище, така и от Вашият ресторант или друг търговкси обект.

След оглед

По договаряне

 • Реакция до 24 часа
 • Безплатен оглед
 • Инструктаж

 

 

 
 

Поръчай почистване